Ten Pan / Polnisches Bilderbuch / Artur Gębka / Natalia Chirkowska

Ten Pan / Polnisches Bilderbuch / Artur Gębka / Natalia Chirkowska

Kurator: mundo azul
€17.00

Für Kinder ab 8 Jahren

"Who was this Lord? Why did he wander between the blocks all day long? Where was his house? Nobody knew, nobody asked. Even he himself didn't know it.

This man wore a very long coat, so large that he was hidden under it. He wanted to be invisible. The residents of the estate watched him, frowning menacingly - they would rather not see him. Only one boy looked at him completely differently, with concern, because winter was approaching. What will happen to this Lord then?

This Man is a story about unconditional acceptance. About a child's openness to other people, which has not had time to become saturated with prejudices and harsh judgments based on appearances. It is also a story about hope. It shows that sometimes small gestures can lead to big changes. Maybe it's worth taking a brave step and discovering whether something good is waiting for us somewhere around the corner?"

---------------------------------------------------------

Kim był Ten Pan? Dlaczego całymi dniami krążył między blokami? Gdzie był jego dom? Nikt nie wiedział, nikt też nie pytał. Nie wiedział tego nawet on sam.

Ten Pan nosił bardzo długi płaszcz, tak wielki, że cały się pod nim chował. Chciał być niewidzialny. Mieszkańcy osiedla obserwowali go, marszcząc groźnie brwi – woleliby go nie widzieć. Tylko jeden chłopiec patrzył na niego zupełnie inaczej, z troską, bo zbliżała się zima. Co się wtedy stanie z Tym Panem?

Ten Pan to opowieść o bezwarunkowej akceptacji. O dziecięcej otwartości na drugiego człowieka, która nie zdążyła przesiąknąć uprzedzeniami i surowymi ocenami budowanymi na bazie pozorów. Jest to również historia o nadziei. Pokazuje, że czasem drobne gesty mogą doprowadzić do wielkich zmian. Może warto wykonać odważny krok i odkryć, czy gdzieś za rogiem nie czeka na nas coś dobrego?

© Dwie Siostry

Titel Ten Pan / Polnisches Bilderbuch / Artur Gębka / Natalia Chirkowska
Kurator mundo azul
Typ Polnisches Bilderbuch
Online seit May 26, 2024

Für Kinder ab 8 Jahren

"Who was this Lord? Why did he wander between the blocks all day long? Where was his house? Nobody knew, nobody asked. Even he himself didn't know it.

This man wore a very long coat, so large that he was hidden under it. He wanted to be invisible. The residents of the estate watched him, frowning menacingly - they would rather not see him. Only one boy looked at him completely differently, with concern, because winter was approaching. What will happen to this Lord then?

This Man is a story about unconditional acceptance. About a child's openness to other people, which has not had time to become saturated with prejudices and harsh judgments based on appearances. It is also a story about hope. It shows that sometimes small gestures can lead to big changes. Maybe it's worth taking a brave step and discovering whether something good is waiting for us somewhere around the corner?"

---------------------------------------------------------

Kim był Ten Pan? Dlaczego całymi dniami krążył między blokami? Gdzie był jego dom? Nikt nie wiedział, nikt też nie pytał. Nie wiedział tego nawet on sam.

Ten Pan nosił bardzo długi płaszcz, tak wielki, że cały się pod nim chował. Chciał być niewidzialny. Mieszkańcy osiedla obserwowali go, marszcząc groźnie brwi – woleliby go nie widzieć. Tylko jeden chłopiec patrzył na niego zupełnie inaczej, z troską, bo zbliżała się zima. Co się wtedy stanie z Tym Panem?

Ten Pan to opowieść o bezwarunkowej akceptacji. O dziecięcej otwartości na drugiego człowieka, która nie zdążyła przesiąknąć uprzedzeniami i surowymi ocenami budowanymi na bazie pozorów. Jest to również historia o nadziei. Pokazuje, że czasem drobne gesty mogą doprowadzić do wielkich zmian. Może warto wykonać odważny krok i odkryć, czy gdzieś za rogiem nie czeka na nas coś dobrego?

© Dwie Siostry