To jest Maks / Bilderbuch Polnisch / Patryk Pufelski

To jest Maks / Bilderbuch Polnisch / Patryk Pufelski

Kurator: mundo azul
€12.00

Für Kinder ab 5 Jahren:

Ślimak, pies, gekon, żółw i człowiek. Co ich łączy? Wzruszająca, ujmująca prostotą opowieść o tym, czym jest dom – i o tym, co jest w nim najważniejsze. Maks to ogromny ślimak afrykański. Jeszcze niedawno mieszkał w Ukrainie z chłopcem, który woził go zabawkową ciężarówką. Potem musieli uciekać, bo wybuchła wojna. Dziś mieszka pod jednym dachem z innymi zwierzętami, które były zmuszone opuścić swoje domy: psem, którego opiekunka zmarła, porzuconym żółwiem i gekonem, który znudził się pewnej dziewczynie. W tej poetyckiej książce prawdziwe historie przygarniętych zwierząt są punktem wyjścia do namysłu o tym, co ważne dla każdego z nas. Czym jest dom? Czy czasem można zabrać go ze sobą, tak jak ślimak swoją skorupę? Czy dom bez mieszkańców wciąż jest domem?

-----------------------------------------------

"Snail, dog, gecko, turtle and man. What connects them? A touching, simple story about what a home is - and what is most important in it. Maks is a huge African snail. Until recently, he lived in Ukraine with a boy who drove him around in a toy truck. Then they had to flee because the war broke out. Today, she lives under the same roof with other animals that were forced to leave their homes: a dog whose babysitter died, an abandoned turtle, and a gecko that a girl got bored with. In this poetic book, true stories of adopted animals are the starting point for thinking about what is important to each of us. What is a house? Can you sometimes take it with you, like a snail with its shell? Is a house without inhabitants still a house?"

© Polska Ksiazka Ilustrowana

Titel To jest Maks / Bilderbuch Polnisch / Patryk Pufelski
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Polnisch
Online seit Jun 29, 2023

Für Kinder ab 5 Jahren:

Ślimak, pies, gekon, żółw i człowiek. Co ich łączy? Wzruszająca, ujmująca prostotą opowieść o tym, czym jest dom – i o tym, co jest w nim najważniejsze. Maks to ogromny ślimak afrykański. Jeszcze niedawno mieszkał w Ukrainie z chłopcem, który woził go zabawkową ciężarówką. Potem musieli uciekać, bo wybuchła wojna. Dziś mieszka pod jednym dachem z innymi zwierzętami, które były zmuszone opuścić swoje domy: psem, którego opiekunka zmarła, porzuconym żółwiem i gekonem, który znudził się pewnej dziewczynie. W tej poetyckiej książce prawdziwe historie przygarniętych zwierząt są punktem wyjścia do namysłu o tym, co ważne dla każdego z nas. Czym jest dom? Czy czasem można zabrać go ze sobą, tak jak ślimak swoją skorupę? Czy dom bez mieszkańców wciąż jest domem?

-----------------------------------------------

"Snail, dog, gecko, turtle and man. What connects them? A touching, simple story about what a home is - and what is most important in it. Maks is a huge African snail. Until recently, he lived in Ukraine with a boy who drove him around in a toy truck. Then they had to flee because the war broke out. Today, she lives under the same roof with other animals that were forced to leave their homes: a dog whose babysitter died, an abandoned turtle, and a gecko that a girl got bored with. In this poetic book, true stories of adopted animals are the starting point for thinking about what is important to each of us. What is a house? Can you sometimes take it with you, like a snail with its shell? Is a house without inhabitants still a house?"

© Polska Ksiazka Ilustrowana