Butelka Taty / Bilderbuch Polnisch / Artur Gębka / Agata Dudek

Butelka Taty / Bilderbuch Polnisch / Artur Gębka / Agata Dudek

Kurator: mundo azul
€13.00

Für Kinder ab 6 Jahren:

Kiedy pojawiła się po raz pierwszy? Nikt nie wie na pewno. Na początku stanęła obok fotela, nie rzucając się w oczy. Od początku nie spodobała się Wojtkowi, za to tata… Tata coraz dłużej i uważniej wpatrywał się w butelkę, aż od tego patrzenia zaczęła rosnąć.

Niezwykle sugestywna opowieść o zagubieniu i niepomocnych sposobach radzenia sobie z problemami, które z czasem stają się wielkim ciężarem dla całej rodziny. Jest to również historia o nadziei. Pokazuje, że warto prosić o pomoc, bo tylko odkrycie tego, co często pozostaje ukryte, daje szansę na zmianę. Korzystając z pomocy, można poradzić sobie z największymi trudnościami i odzyskać to, co jest najcenniejsze.

-----------------------------------------------

"When did it first appear? Nobody knows for sure. At first she stood next to the armchair, unobtrusively. From the beginning, Wojtek did not like it, but dad ... Dad stared at the bottle longer and more carefully, until it started to grow.

An extremely suggestive story about being lost and unhelpful ways of dealing with problems that over time become a great burden for the whole family. It is also a story about hope. It shows that it is worth asking for help, because only the discovery of what often remains hidden gives a chance for change. Using help, you can deal with the greatest difficulties and recover what is most valuable."

© Polska Ksiazka Ilustrowana

Titel Butelka Taty / Bilderbuch Polnisch / Artur Gębka / Agata Dudek
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Polnisch
Online seit Jun 29, 2023

Für Kinder ab 6 Jahren:

Kiedy pojawiła się po raz pierwszy? Nikt nie wie na pewno. Na początku stanęła obok fotela, nie rzucając się w oczy. Od początku nie spodobała się Wojtkowi, za to tata… Tata coraz dłużej i uważniej wpatrywał się w butelkę, aż od tego patrzenia zaczęła rosnąć.

Niezwykle sugestywna opowieść o zagubieniu i niepomocnych sposobach radzenia sobie z problemami, które z czasem stają się wielkim ciężarem dla całej rodziny. Jest to również historia o nadziei. Pokazuje, że warto prosić o pomoc, bo tylko odkrycie tego, co często pozostaje ukryte, daje szansę na zmianę. Korzystając z pomocy, można poradzić sobie z największymi trudnościami i odzyskać to, co jest najcenniejsze.

-----------------------------------------------

"When did it first appear? Nobody knows for sure. At first she stood next to the armchair, unobtrusively. From the beginning, Wojtek did not like it, but dad ... Dad stared at the bottle longer and more carefully, until it started to grow.

An extremely suggestive story about being lost and unhelpful ways of dealing with problems that over time become a great burden for the whole family. It is also a story about hope. It shows that it is worth asking for help, because only the discovery of what often remains hidden gives a chance for change. Using help, you can deal with the greatest difficulties and recover what is most valuable."

© Polska Ksiazka Ilustrowana