هیولای رنگ‌ها / Monster of Colors / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus Iran / Anna Yanas

هیولای رنگ‌ها / Monster of Colors / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus Iran / Anna Yanas

Kurator: mundo azul
€19.00

Eine überraschende Geschichte über Monster.

Für Kinder ab 3 Jahren.

----------------------------

این موجود عجیب‌وغریب گیج، هیولای رنگ‌ها است. نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که این‌طوری آشفته و هاج‌وواج مانده است. انگار احساساتش قاطی‌پاطی شده. احساسات دیگر چیست؟ چطور می‌شود این رنگ‌هایی که به‌هم ریخته را جدا کرد؟ بیا به هیولای رنگ‌ها کمک کنیم.

© Tuti Books
Titel هیولای رنگ‌ها / Monster of Colors / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus Iran / Anna Yanas
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Sep 02, 2021

Eine überraschende Geschichte über Monster.

Für Kinder ab 3 Jahren.

----------------------------

این موجود عجیب‌وغریب گیج، هیولای رنگ‌ها است. نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که این‌طوری آشفته و هاج‌وواج مانده است. انگار احساساتش قاطی‌پاطی شده. احساسات دیگر چیست؟ چطور می‌شود این رنگ‌هایی که به‌هم ریخته را جدا کرد؟ بیا به هیولای رنگ‌ها کمک کنیم.

© Tuti Books