کچل تنبل و دیو پخمه / Lazy Bald And Fat Demon / Kinderbuch Persisch / Bücher aus dem Iran / Mohammad Reza Shams / Fatemeh Khosravian

کچل تنبل و دیو پخمه / Lazy Bald And Fat Demon / Kinderbuch Persisch / Bücher aus dem Iran / Mohammad Reza Shams / Fatemeh Khosravian

Kurator: mundo azul
€19.00

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert.


Für Kinder ab 5 Jahren.

-----------------
Our bald story is always asleep and has its place in bed. But the grandmother is tired of this lazy boy and wants to send him to work. So he tricks the bald apple out of the house so that his lazy son can go and look for work. But on the way, Kachel encounters a giant demon who…

----------------------------

نویسنده: محمدرضا شمس
تصویرگر: فاطمه خسرویان
مجموعه: قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران
جلد نرم: چاپ اول، 1399 شابک: 978-622-6630-19-1
تعداد صفحات: 32 قطع: 20x26 سانتی‌متر
38,000 تومان

کچل قصه‌ی ما همیشه خواب است و جایش توی رختخواب است. اما ننه از دست این پسر تنبل خسته شده و می‌خواهد او را پی کار بفرستد. پس با کلک سیب کچل را از خانه بیرون می‌کند تا پسر تنبلش برود و دنبال کار بگردد. اما کچل در راه به یک دیو غول‌آسا برمی‌خورد که…

امتیاز خرید این محصول: 19

© Tuti Books. 

Titel کچل تنبل و دیو پخمه / Lazy Bald And Fat Demon / Kinderbuch Persisch / Bücher aus dem Iran / Mohammad Reza Shams / Fatemeh Khosravian
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Aug 26, 2021

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert.


Für Kinder ab 5 Jahren.

-----------------
Our bald story is always asleep and has its place in bed. But the grandmother is tired of this lazy boy and wants to send him to work. So he tricks the bald apple out of the house so that his lazy son can go and look for work. But on the way, Kachel encounters a giant demon who…

----------------------------

نویسنده: محمدرضا شمس
تصویرگر: فاطمه خسرویان
مجموعه: قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران
جلد نرم: چاپ اول، 1399 شابک: 978-622-6630-19-1
تعداد صفحات: 32 قطع: 20x26 سانتی‌متر
38,000 تومان

کچل قصه‌ی ما همیشه خواب است و جایش توی رختخواب است. اما ننه از دست این پسر تنبل خسته شده و می‌خواهد او را پی کار بفرستد. پس با کلک سیب کچل را از خانه بیرون می‌کند تا پسر تنبلش برود و دنبال کار بگردد. اما کچل در راه به یک دیو غول‌آسا برمی‌خورد که…

امتیاز خرید این محصول: 19

© Tuti Books.